Radiátory Antrax

Výrobky spoločnosti Antrax IT sú lakované pomocou polymerizácie, tj. procesu zahŕňajúcieho použitie teplotne upravitelného polyesterového živicového prášku, s hrúbkou 90 až 130 mikrónov a ktoré sú potom umiestnené v peciach pri kontrolovanej teplote 200 ° C.

Pred lakovaním sú produkty špeciálne upravené na zvýšenie ochrany proti korózii a k zlepšeniu ich kvality, odolnosti a trvanlivosti.

Antrax IT bol prvou európskou spoločnosťou v oblasti radiátorov vo využívaní nanotechnológií v procese pred stupňom - lakovanie. Nanotechnológie umožňujú odstránenie zvyškov z výroby, ako sú fosfáty, nečistoty, ťažké kovy, dusitany - všetky prvky, ktoré znečisťujú životné prostredie a je ťažké sa ich zbaviť.