Karim Rashid

Dokumentácia

  • Designér: KARIM RASHID
  • Velikost: 1820x540 mm

V digitálnom veku geometrie sa stráca tuhosť a akoby pomocou tekutiny ju deformuje do tvarov a kriviek, ktoré sa cez seba prelínajú a križujú.

Štýl vyjadrovania Karima Rashida na vykurovacom telese ENTROPY má veľký vizuálny dopad na celkovom vnímaní interiéru.

Pripojenie:

- centrálna vykurovacia sústava
- kombinované
- elektrické