Realizácie

Tepelné čerpadlo vzduch-voda vonkajšie Alpha-InnoTec LW120A
Hydraulická veža - príprava TV, taktovací zásobník UK, hydraulika, ekvitermická regulácia