Realizácie

Stropné chladenie spoločnosti ROTH

Tepelné čerpadlo Alpha InnoTec zem/voda SWC 330K

Podlahové vykurovanie Roth a radiátory

Hlavné rozvody UK a strojovňa

Zemné vrty