Realizácie

Tepelné čerpadlá Alpha-InnoTec Vzduch - voda LW330M-I
- Vykurovací systém bol použitý nízkoteplotný s teplotným spádom 50/40 °C a v hornom podlaží je podlahové vykurovanie so spádom 38/32 °C. V priestoroch kúpelní je taktiež podlahové kúrenie. Celý rozvod sa zrealizoval z viacvrstvových potrubí Roth a použila sa technológia spájania tvarovkami PressCheck . Pri realizácii podlahového vykurovania sa použil systém Roth Tacker.
- Teplo z kaskády troch tepelných čerpadiel sa privádza do špeciálného vrstveného zásobníka TPS800 s objemom 800 litrov.
- Každá strojovňa má aj dva zásobníky teplej vody s objemom po 500 litrov.