Oblasti využitia

Dokumentácia

Stiahnuť tento súbor (Leták Sanosil Legionella.pdf)Legionella[ ]973 kB

Prvotnou cestou infekcie Legionellou do ľudského organizmu je inhalácia baktérie v aerosólovom stave. Preto sa táto záležitosť prednostne týka spŕch, kohútikov, vodných uzáverov, odparovacích kondenzátorov, ventilátorov, vírivých vaní a ďalších zariadení, v ktorých sa môže vytvárať aerosól.

Legionella môže prepuknúť často:

  • v nemocniciach,
  • domovoch dôchodcov,
  • zariadeniach pre handicapovaných
  • v zdravotníckych a zábavných strediskách.

A to nielen pre prítomnosť špeciálne citlivej skupiny obyvateľstva, ale rovnako v dôsledku typu sanitárneho zariadenia (veľké budovy s rozsiahlymi vodovodnými rozvodmi). Preto sa toto riziko týka aj hotelov.

LEGIONELLA V PITNEJ VODE

Bežné ošetrenie vody baktérie Legionelly neničí, takže sa v dodávka mestskej pitnej vody vyskytuje malé množstvo Legionelly. Nielen makrofágy (vlastné telesné leukocytové bunky) napádajú baktérie Legionelly, ale rovnako meňavky, prvoky a riasy (jednobunkové organizmy, ktorý sú prítomné v pitnej vode).

Prítomnosť týchto jednobunkových organizmov závisí na veľkom rozsahu štruktúry vnútorného povrchu vodovodného potrubia, na rozvodnom systéme a na teplotách vyskytujúcich sa v týchto rozvodoch. Rozsah a sediment v rozvodnom systéme, slepé odbočky a rovnako nízke teploty v rozvodoch podporujú ich rast. Baktérie Legionelly sa naďalej množia vnútri buniek až do tej doby, kým neprasknú.

Obalená Legionella v jednobunkových organizmoch je prakticky odolná proti ultrafialovému žiareniu, ošetreniu chlórom, ozónom a ďalšími dezinfekčnými technikami. Dokonca je dosť odolná i na pôsobenie teploty, pokiaľ je vystavená len krátkodobému pôsobeniu.

Dezinfekčné prostriedky Sanosil patria dokázateľne medzi najúčinnejšie na likvidáciu baktérií Legionelly.