Oblasti využitia

Kvalita pitnej vody musí byť taká, aby jej konzumácia a používanie nespôsobovalo žiadne ohrozenie zdravia.

Jeden z dôležitých cieľov pri úprave podzemnej i povrchovej vody je odstránenie všetkých látok, ktoré môžu byť škodlivé z biologického alebo toxikologického hľadiska alebo môžu spôsobovať technické problémy v distribučných sieťach, v zásobníkoch pitnej vody alebo u spotrebiteľa.

Nevýhody spojené s tradičnými metódami dezinfekcie sa môžu odstrániť použitím dezinfekčného prostriedku Sanosil Super 25.

Pitná voda dezinfikovaná prostriedkom Sanosil Super 25 nemá žiadne nežiaduce bočné účinky.

Sanosil nie je ani karcinogénny ani mutagénny, ani nespôsobuje zmenu chuti a zápachu.

Dodávka vody 

  • dezinfekcia pitnej vody
  • dezinfekcia potrubia
  • fontánky na pitie
  • dlhodobá ochrana núdzových zásob vody - vojenská, civilná obrana

 

   oblasť aplikácie   produkt 
 Úprava pitnej vody 

 dezinfekcia surovej vody

ochrana siete potrubí a rozvodov

dlhodobá ochrana (núdzové zásoby vody)

  
 Povrchová dezinfekcia

potrubia pitnej vody (statická a prietoková metóda)

cisterny a rezervoáre

studne

nástroje a zariadenia