Oblasti využitia

Klimatizačné systémy a chladiace veže 

  • dezinfekcia zvlhčovačov vzduchu
  • dezinfekcia chladiacích veží
  • dezinfekcia klimatizačných systémov
  • eliminácia rias

Práčky vzduchu alebo zvlhčovače vzduchu sa často používajú v mnohých prevádzkach v papierenskom, tlačiarenskom a textilnom priemysle, ale aj v iných odvetviach.

Používajú sa buď na zabezpečenie konzistentnej hladiny relatívnej vlhkosti v danom priestore (požiadavka niektorých výrobných procesov) alebo na znižovanie obsahu prachu vo vzduchu vo výrobných halách.

Klimatizačné systémy, ktoré sú len zriedkavo alebo nedostatočne čistené, môžu spôsobiť akútne respiračné ochorenia a za určitých podmienok aj trvalé poškodenie zdravia v dôsledku enormného rozšírenia patogénnych mikroorganizmov v priestore.

    oblasť aplikácie  

 produkt

 Klimatizačné systémy 

úprava vody

 zvlhčovače, odparovače, výparníky

 práčky vzduchu 

 

 Klimatizačné systémy  klimatizačné a ventilačné systémy 

 filtračné zariadenia

 rotačné vzduchové filtre

 jednorázové filtre

 ventilačné šachty

 dezinfekcia vzduchu

 
 Chladiace veže  

úprava chladiacej vody

 úprava chladiacej vody pri haváriách