Oblasti využitia

Ako svoj hlavný komponent, dezinfekčný prostriedok Sanosil používa pre životné prostredie neškodný peroxid vodíka, ktorý je viazaný stabilizačným činidlom a jeho účinnosť je zvýšená prídavkom striebra. Týmto sa dosahuje výrazný antibakteriálny efekt v porovnaní s normálnym peroxidom vodíka. Striebro je neviditeľné, bez škodlivých účinkov a efektívne spomaľuje opätovnú mikrobiologickú kontamináciu.

V závislosti na konštrukcii klimatizačného systému môžu byť aplikované dva rôzne postupy, ktoré môžu byť kombinované alebo použité samostatne.

Dôležité vlastnosti dezinfekčného prostriedku Sanosil :

  • schopnosť zničiť biofilm spoľahlivo
  • spomaľujú opätovnú kontamináciu a preto sú ideálne na dezinfekciu vody
  • na rozdiel od ultrafialových lámp sú aplikovateľné aj v zakalenej vode
  • sú stabilné dokonca aj pri vysokej teplote vody
  • ich účinnosť sa zvyšuje so zvyšovaním teploty
  • nevytvárajú žiaden zápach ani chuť v upravenej vode alebo vzduchu
  • nespôsobujú žiadne podráždenie kože, očí alebo dýchacích orgánov
  • nie sú ani toxické, ani karcinogénne ani mutagénne v používaných koncentráciách
  • sú neškodné pre životné prostredie
  • hlavný komponent – peroxid vodíka – neznečisťuje odpadové vody, pretože sa rozkladá na vodu a kyslík bez akýchkoľvek znečisťujúcich vedľajších produktov.