Oblasti využitia

Mliekarenský priemysel

 • mlieko spracujúci priemysel
 • mliekarne
 • výroba syrov
 • výroba jogurtov, atď.

 Kde sa Sanosil zvyčajne používa v zariadeniach na výrobu a spracovanie mlieka?

 • Ako dezinfekčný prostriedok na použitie v procesoch čistenia normálnych aj hlbkových
 • Dezinfekcia povrchu a dezinfekcia obsahu
 • Konzervácia
 • Výroba potravín a balenie
 • Nádrže, linky a spracovateľské zariadenia
 • Baliace a plniace stroje
 • CIP systémy

Výhody používania Sanosil v potravinárskych a nápojových zariadeniach:

 • Bez chuti, bezfarebný a bez zápachu
 • Vyššia účinnosť ako peroxid vodíka, chlórnan sodný (bielidlo) a iné dezinfekčné prostriedky
 • Používa sa v systémoch CIP
 • Nepení
 • Nevyžaduje sa oplachovanie
 • Môže byť použitý v širokom rozsahu teplôt až do 95 ° C.

Sanosil je ideálnym produktom na dezinfekciu obalového materiálu a vybavenia:

 • Sanosil je veľmi stabilný pri vysokých teplotách a bielidlo sa rýchlo odparí pri zvýšených teplotách
 • 35% peroxid vodíka môže byť nahradený Sanosilom - zníženie množstva odparovaných oxidačných činidel v parných aplikáciach 5-7 krát.
 • Sanosil má dlhší účinok ako samotný peroxid vodíka
 • Sanosil môže znížiť teplotu, čas kontaktu a/alebo množstvo vody použitej v závislosti od konkrétnej aplikácie
   oblasť aplikácie   produkt 

 Úprava vody 

úprava prevádzkovej vody

úprava studničnej vody

  
 Dodávka / skladovanie surovín 

podlahy, steny, stropy, odpady 

prepravné a skladovacie kontajnery

zásobné nádrže

plniace linky 

 
 Výroba

podlahy, steny, stropy

ochrana proti plesniam

zariadenia, stroje, nástroje

dopravné a plniace zariadenia

kontajnery, potrubia

pracovné odevy

 
 Distribúcia

prepravné kontajnery a vozidlá

dopravné zariadenia, filtre

 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémy

chladiace systémy, pračky vzduchu

zvlhčovače vzduchu, ventilačné šachty