Oblasti využitia

Prepuknutie infekčných chorôb spôsobených baktériami, vírusmi, plesňami, hubami a kvasinkami predstavuje jednu z najväčších hrozieb v komerčných chovoch zvierat.

Vysoký úhyn v dôsledku rozšírenia chorôb výrazne znižuje zisk a prosperitu fariem. Preto každý chovateľ urobí všetko, aby sa vyhol takýmto stratám.

Eliminácia, resp. zníženie biologických rizikových faktorov (infekčných nákaz) starostlivým čistením a dezinfekciou sú najefektívnejšou formou zníženia úhynu a optimalizáciou zabezpečenia zisku v chovoch zvierat. Cieľom, samozrejme, nie je vytvoriť sterilne prostredie, ale dosiahnuť kvantitatívne zníženie infekčných mikroorganizmov a tak zlepšiť zdravotný stav zvierat a ich prosperitu.

Zníženie používania liečiv (antibiotiká, sulfonamidy, atď.) nielen šetrí finančné prostriedky, ale vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám spotrebiteľov týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti a otázok životného prostredia.

Produkty a postupy Sanosil® boli testované v reálnych podmienkach chovov a potvrdilo sa, že sú efektívne proti širokému spektru patogénov a obávaných mikroorganizmov, ako sú baktérie E. coli, Clostridium bacteria alebo Corona viruses.

Je dokázané, že Sanosil® produkty sú tiež účinné proti vysoko rezistentným mikroorganizmom, ktoré sa ťažko eliminujú.

Využitie:

 • dezinfekcia v chovateľských zariadeniach
  • chov hydiny
  • chov dobytka 
  • chov ošípaných
  • chov oviec
  • chov zajacov
 • spracovanie mäsa

  

   oblasť aplikácie   produkt 
 Úprava vody pitná voda  
 Chovateľské zariadenia 

podlahy, steny, stropy, odpady

kontajnery na prepravu a pitnú vody

zariadenia, stroje a nástroje

dezinfekcia vajec, hydiny, inkubátorov

dojacie zariadenia, dezinfekcia kravských vemien

pracovné odevy

 

 Bitúnky / skladovanie

podlahy, steny, stropy, odpady

rampy, čakárne

zariadenia na šklbanie a sťahovanie kôže

zariadenia, stroje, nástroje

dopravné zariadenia, triediace linky

skladovacie priestory, chladiarenské sklady

pracovné odevy

 
 Doprava

prepravné vozidlá, nákladné autá

rampy, kontajnery

dopravné zariadenia, filtre

 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémy 

chladiace systémy, práčky vzduchu

zvlhčovače vzduchu, ventilačné šachty