Oblasti využitia

Kozmetický a farmaceutický priemysel, laboratória

  • výroba
  • laboratóriá, atď.
  • dezinfekcia povrchov a obsahu
  • ochrana

Laboratórne dezinfekčné prostriedky sú v tejto oblasti potrebné rovnako ako v potravinárskom priemysle, napr. Výskumné laboratóriá, zdravotnícke ústavy a farmaceutický priemysel podliehajú prísnym hygienickým predpisom

Buď preto, že sa explicitne zaoberajú mikroorganizmami, alebo preto, že kontaminácia by mohla mať katastrofálne následky. 

 

   oblasť aplikácie   produkt 
 Úprava vody 

úprava prevádzkovej vody

 
 Dodávky / skladovanie surovín 

podlahy, steny, stropy, odpady

prepravné kontajnery 

 
 Výroba

podlahy steny, stropy, odpady

prepravné a plniace zariadenia, potrubia

zariadenia, stroje, nástroje

pracovné odevy

 
 Laboratória

podlahy, steny, stropy

potrubia

zariadenia, stroje, nástroje

pracovné odevy

 
 Distribúcia

prepravné kontajnery a vozidlá

dopravné zariadenia

 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémy 

chladiace zariadenia

práčky vzduchu, zvlhčovače vzduchu

ventilačné šachty