Systémy pre plošné vykurovanie a chladenie ROTH

Sendvičový materiál vykurovacích rúrok systému Roth X-PERT S5® + a DUOPEX S5® , vyrobený päťnásobnou koextrúziou (spoločným vytláčaním) v priebehu jedného výrobného kroku, zaručuje optimálnu súdržnosť jednotlivých vrstiev rúrky medzi sebou.

5 vrstiev - 5 násobná istota

Roth systémová vykurovacia rúrka ponúka najvyššiu odolnosť na základe jej mechanických, termických a chemických vlastností:

  • pomocou vrstvy nepriepustnej pre kyslík EVOH — ochrana pred mechanickým poškodením a proti škodlivým vonkajším vplyvom, ako je teplo a vlhko

  • najvyššia odolnosť proti deformácii spôsobenej bodovým mechanickým zaťažením

  • dlhá životnosť vďaka zamedzeniu prístupu kyslíka

  • optimálna dĺžková rozťažnosť s malou toleranciou —vďaka 5 vrstvám

Roth systémová vykurovacia rúrka DUOPEX S5® i5- odoláva maximálnemu zaťaženiu. Rúrka spĺňa vysoké požiadavky ako pri aktivácii betónového jadra, tak aj v priemyselných inštaláciách. Trvalé zaťaženie teplotou 95 °C pri prevádzkovom tlaku 6 barov a krátkodobý nárast teploty na hodnotu 110 °C nie je pre priechodne interaktívne lúčovo zosieťovanú systémovú vykurovaciu rúrku DUOPEX S5® vďaka viacnásobnej bezpečnostnej rezerve žiadny problém.

Roth systémová vykurovacia rúrka X-PERT S5®+riešenie pre nízkoteplotné vykurovacie systémy s vysokými nárokmi.

Inžinieri a remeselníci to vedia už dlho: Podľa Vyhlášky o úspore energie (EnEV) stále klesajú stredné vykurovacie teploty. Vzniká tak nový trh nízkoteplotných aplikácií.Vysoko flexibilná 5-vrstvová systémová vykurovacia rúrka Roth X-PERT S5®+ v kombinácii so systémovou doskou Roth je optimálnym riešením, ktoré spĺňa požiadavky nízkoteplotných vykurovacích systémov. Pri rúrke X-PERT S5®+ je “X” značkou pre vylepšenú kvalitu použitého materiálu. Je konštruovaná pre dlhodobé teplotné zaťaženie 70 °C a pre krátkodobé zvýšenie teploty až na hodnotu 100 °C. Systémová rúrka X-PERT S5®+ je s niekoľkonásobnou bezpečnostnou rezervou zaťažiteľná hodnotou tlaku až 6 barov.

Vďaka novej povrchovej vrstve vonkajšieho plášťa je Roth systémová rúrka X-PERT S5®+ ešte výkonnejšia. Vylepšenie povrchovej vrstvy - označené značkou "+" v názve výrobku dodáva systémovej vykurovacej rúrke nasledovné vlastnosti:

•  zvýšenú mechanickú povrchovú ochranu,

•  zvýšenú UV-ochranu.

Nažltlý povrch Roth systémovej rúrky X-PERT S5®+ znamená podobne ako u vysoko kvalitnej Roth systémovej rúrky DUOPEX S5® zosilnenú povrchovú vrstvu. Zvýšená ochrana proti mechanickému poškodeniu a UV-stabilita zaručuje obom systémovým rúrkam dodatočnú ochranu, ktorá sa uplatní zvlášť pri preprave a manipulácii na stavbe.


Porovnanie kvality Roth systémových vykurovacích rúrok:

1) všetky Roth systémové rúrky majú vďaka S5 dodatočnú EVOH-ochranu - pomocou vrstvy nepriepustnej pre kyslík

2) DUOPEX S5® a X-PERT S5®+ sú zvlášť odolné proti mechanickému poškodeniu a pôsobeniu svetla

3) X-PERT S5®+ je veľmi ohybná vďaka svojej maximálnej flexibilite

4) X-PERT S5®+ pre nízkoteplotné použitie, DUOPEX S5® univerzálne použitie - aj pre vysokoteplotné inštalácie

5) DUOPEX S5® a X-PERT S5®+ najvyššie hodnotené vďaka svojej materiálovej štruktúre