Systémy pre plošné vykurovanie a chladenie ROTH

Flexibilný systém s jedným typom systémovej dosky

Ak už ide o novostavbu alebo renovačný zámer: systém pre suchú inštaláciu Roth presvedčivým spôsobom vyhovuje najrôznejším požiadavkám.

Pre pokládku je potrebný iba jediný typ systémovej dosky. Umožňuje to jednoduchú, bezpečnú a časovo úspornú pokládku a poskytuje flexibilitu pri usporiadaní aj v obtiažnych priestorových situáciách.

Nízka konštrukčná výška aj nízka hmotnosť predurčujú systém suchej inštalácie Roth pre použitie predovšetkým pri renovácii objektov.

Výška Roth TBS systémovej dosky je 33 mm. Celková konštrukčná výška podlahy vrátane záťažového povrchu je medzi 48 mm a 59 mm. V prípade nástenného systému je to vrátane zakrytia 46 mm. Spolu so 14 mm systémovou vykurovacou rúrkou systému Roth Alu - Laserflex, ktorá je tvarovo stála a nepriepustná pre kyslík, získate optimálne zladený systém.

Pri inštalácii nástenného vykurovania môžu byť dosky systému Roth TBS upevnené priamo na stenu. Do dosiek sa vložia tepelne vodivé lamely Roth a do nich systémová vykurovacia rúrka Roth Alu - Laserflex spôsobom stúpajúcich meandrov. Na túto konštrukciu sa po prikrytí plastovou fóliou primontuje suchý stavebný diel.

Dalšie vlastnosti systému pre suchú inštaláciu Roth:

- ideálne vhodný pre suché aj mokré výstavby

- tepelná izolácia podla DIN EN 1264 pre stropy a medziposchodí (RINS = 0,75 m2 K/W)

- drážka na doske systému TBS umožňuje jednoduché spojenie izolačných dosiek medzi sebou

- tepelne vodivé lamely bezpečne držia v doske systému TBS

- tepelne vodivé lamely je možné lámať každých 100 mm na požadovanú dľžku

- smer pokládky vodorovne, zvislo a diagonálne