Systémy pre plošné vykurovanie a chladenie ROTH

Akumulačná sila betónu

Zmlysluplné využívanie zdrojov zostáva naďalej jednou z najdôležitejších výziev 21. storočia.

Roth Isocore® ideálnym spôsobom odpovedá daným požiadavkám. Nízke teploty v systéme v prípade vykurovania a relatívne vysokej teploty systému v prípade chladenia umožňujú úsporné použitie energie. Je možné efektívne integrovať existujúce ekologické zdroje energie, napr. solárne, geotermické, atď.

Poskytuje žiadané, pohodlné a takmer konštantné temperovanie priestoru, nezávislé od vonkajších a vnútorných vplyvoch.

Tieto výhody systému sú dosiahnuté integráciou rúrok do masívnych betónových stropov a nástenných konštrukčných prvkov, pričom sa využije ich schopnosť akumulácie pre temperovanie budov.

Pre Roth Isocore® sú ideálne predovšetkým nové stavby kancelárskych budov s veľkými plochami možnej akumulácie.

Zvláštnosti Roth Isocore®:

  • technika systému zo špeciálne navzájom zladených systémových komponentov,

  • montážne jednotky predpripravené z výroby,

  • rozsiahle poskytovanie servisných služieb,

  • silná podpora pri príprave projektov,

  • projektovanie zariadení, odosielanie na miesto stavby a kolaudácia systému v špecifických objektoch zabezpečuje spoločnosť Roth,

  • vysoká variabilita používanej montážnej techniky,

  • osvedčený, v praxi vyskúšaný regulačný koncept,

  • testované výkonové parametre.