Systémové riešenie

...VŠETKO OD JEDNÉHO DODÁVATEĽA...

"Všetky dobré veci sú štyri!"

Štyri perfektne kompatibilné komponenty tvoria celý systém.

Prečítajte si viac o technickej dokonalosti systému znázorneného na obrázku

  1. POLO-KAL NG - známka s 20 ročnou zárukou
  2. POLO-AIR - zelené pľúca
  3. POLOPLAST - zemný výmenník - teplotné turbo
  4. Prvky prívodu a odvodu vzduchu