Zdravotechnika

Zdravotechnické inštalácie tvoria základ funkcie Vášho domu.

Preto je dôležitý výber vhodných materiálov pre rozvod vody Roth a kanalizácie spoločnosti Poloplast.

Radi Vám pomôžeme pri riešení Vášho objektu, odporučíme zmluvné kuchynské a kúpeľňové štúdiá, kde Vám vypracujú profesionálne návrhy.

Podľa konkrétnych návrhov je pre nás realizácia už len hračka a pre Vás bývanie zábava!