Návrh a realizácia architektonického riešenia budovy - foto reálny stav.
Návrh a realizácia interiérov - foto reálny stav.