Stropné chladenie

Tepelná pohoda obytných priestorov a komfort bývania sú dané príjemnou teplotou počas celého roka.

V čase letných horúcich dní je preto nutné obytné priestory chladiť. Odporúčaný teplotný rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou je maximálne 6°C.

Nevýhodou štandardných chladiacich systémov je spôsob ochladzovania priestoru nútenou cirkuláciou chladného vzduchu. Rýchly pohyb studeného vzduchu nie je vhodný najmä zo zdravotného hľadiska.

Preto dnes používame systém stropného chladenia s nasledujúcimi prednosťami:

  • chladenie sálaním bez pohybu vzduchu
  • bezhlučná prevádzka
  • prevádzka bez vírenia prachu
  • rovnomerné ochladzovanie priestoru zhora
  • možnosť využitia obnoviteľných zdrojov chladu a tým minimalizácia nákladov na prevádzku chladenia - napríklad zemné vrty pri použití tepelného čerpadla na vykurovanie sú zároveň vhodným zdrojom chladu
  • architektonicky čisté riešenie obytného priestoru