Pilotné projekty
  • Bytový dom : Zvolen

 

Bytový dom bol realizovaný v roku 2009 a boli pri riešení vykurovania použité tehdajšie NAJLEPŠIE technológie dostupné na trhu:

-Tepelné čerpadlá Alpha-InnoTec Vzduch - voda LW330M-I pri výrobe tepla neprodukujú žiadne exhaláty a bytový dom je veľmi šetrný k životnému prostrediu.

-Vykurovací systém byl použitý nízkoteplotný s teplotným spádom 50/40 °C a hornom podlaží je podlahové vykurovanie so spádom 38/32 °C. V priestoroch kúpelní je taktiež podlahové kúrenie. Celý rozvod sa zrealizoval z viacvrstvových potrubí Roth a použila sa technológia spájania tvarovkami PressCheck . Při realizácii podlahového vykurovania sa použil systém Roth Tacker.

-Teplo z kaskády troch tepelných čerpadiel sa privádza do špeciálného vrstveného zásobníka TPS800 s objemomom 800 litrov.

-Každá strojovňa má aj dva zásobníky teplej vody s objemom po 500 litrov.

Návratnost investície do technologického zabezpečenia domu bola odhadnutá na 4 - 6 rokov.