Pilotné projekty
  • Office center: Košice


CertifikatOGNIdgnbProgresívna technológia ocenená ako prvá na Slovensku preztížným ocenením:

 Pečať trvalo udržateľnej výstavby 

Trvalá udržatelnosť znamená: zodpovednosť za spoločnosť a životné prostredie, súlad ekológie, ekonomiky a sociálnych aspektov.

Kúrenie a chladenie pomocou aktivácie betónového jadra v stropoch  s využitím tepelných čerpadiel zabezpečuje tepelnú pohodu v zime aj v lete.

Vo výsledku sú deklarované NIŽŠIE NÁKLADY NA KÚRENIE A CHLADENIE o 70%.

Viacej informácií: www.ecopoint.sk/sk