Realizácie

Stenové chladenie Roth

Hlavný rozvod UK

Podlahové vykurovanie Roth

Zemné vrty

Tepelné čerpadlo zem/voda WZS 122K3M