Geotermálna energia

Riešenia primárnych okruhov pre tepelné čerpadlá zem/voda

Systém FRANK GET (geotermálna environmentálna technológia) ponúka rôzne riešenia pre primárne okruhy tepelných čerpadiel zem/voda. Vďaka systémovej koncepcii sú všetky komponenty navzájom zladené a kompatibilné. Okrem komponentov na využívanie geotermálnej energie obsahuje systém FRANK GET širokú škálu pripojovacích plne vystrojených šácht vo všetkých triedach zaťaženia a rozdeľovače soľanky pre všetky hydraulické riešenia. Tak je zabezpečená vysoká efektivita celého systému. Potrubia, tvarovky a armatúry pre pripojenie a pospájanie komponentov ponúkame z jednej ruky. 

Systém FRANK GET zaisťuje trvalé pripojenie k zdroju energie. Predmontované geotermálne sondy vyrobené z PE100-RC alebo PE-X, FRANK VTP na získavanie energie v malých hĺbkach vrtov. Vodné výmenníky tepla FRANK WET, rozdeľovače soľanky a rozvodné šachty, ako aj potrebné príslušenstvo predstavujú komplexné systémové riešenie až po pripojenie tepelného čerpadla. Dlhá životnosť, žiadna korózia, výroba podľa platných noriem a predpisov (DIN 8074/75, VDI 4640, SKZ HR 3.26) zaručujú kvalitu našich produktov používaných na celom svete.