Tepelné čerpadlá patria k najefektívnejším a najúčinnejším technológiám v oblasti obnoviteľných energií

Len energia získavaná z vetra, slnka a vody je nám k dispozícii bez obmedzenia.

Moderné tepelné čerpadlá veľmi efektívne vykurujú, pripravujú teplú vodu, vetrajú, chladia a ponúkajú optimálny komfort pre bývanie pri minimálnych nákladoch.

Tepelné čerpadlá je možné použiť aj na využitie odpadového tepla.

Veľmi krátka doba návratnosti investície je dosiahnuteľná pri použití tepelných čerpadiel v kombinácii s pasívnym chladením.

Možnosti prevedenia jednotiek tepelných čerpadiel:

Glen Dimplex Deutschland GmbH vďačí za úspech svojim inováciám, výskumu, vývoju, dizajnu a kvalite, ktorou sa snaží uspokojiť každého náročného zákazníka.