TEPELNÉ ČERPADLÁ DIMPLEX VZDUCH/VODA

TEPELNÉ ČERPADLÁ DIMPLEX VZDUCH/VODA

Prečo tepelné čerpadlá  vzduch/voda?

  • použitá energia je – vzduch
  • vzduch je všade na okolo nás
  • vzduch je bez poplatku
  • vzduch je dostupný v neobmedzenom množstve
t vzduch voda graficky 1

Prečo tepelné čerpadlá vzduch/voda Dimplex?

  • celoročná prevádzka od 35°C do -22°C
  • tiché ako šepot
  • reverzibilné prevedenie
  • vonkajšia alebo vnútorná montáž
  • farba vonkajšej jednotky tepelného čerpadla podla Vášho výberu z odtieňov RAL
  • ekonomická a ekologická prevádzka