… dôsledná koncepcia, kompletný systém

Pre spájanie rúrok a tvaroviek sa používa radiálna lisovacia spojovacia technologia Roth.

Pomocou vzájomne zladených komponentov systému je možné realizovať v priaznivej dobe a s výhodnými nákladmi všetky kombinácie prípojok vykurovacích telies (v jedno – aj v dvojrúrkovom systéme zo steny, podlahou, resp. z podlahovej lišty).

Úprava Roth PressCheck pre bezpečnú inštaláciu rúrok umožňuje nútenú netesnosť v nezalisovanom stave, zodpovedajúcu pracovnému listu DVGW W534: v priebehu tlakovej skúšky uniká u nezalisovaného spoja na definovanom mieste voda.

V celom systéme je možné nezalisovanú tvarovku ihneď identifikovať.

Ak sa počas inštalácie na stavbe nedopatrením niekedy zabudne na zalisovanie, je možné pri priebehu tlakovej skúšky bezepčne zameziť drahým následným škodám.

Prednosti systému:

  • maximálna prevádzková bezpečnosť
  • malý počet pracovných postupov bez zvárania, spájkovania, dlabania drážok
  • optimálna bezpečnosť pri namáhaní krutom a ťahom pri zmene teploty a zaťaženia tlakovými rázmi
  • ideálny pre prípojky a spoje, ktoré už nie sú po montáži prístupné
  • len jedna sada lisovacovacích čeľustí pre zalisovanie systémových rúrok Roth Alu-Laserplus