Nápojový priemysel

Existuje mnoho špecifických oblastí, kde efektívna a ekonomická dezinfekcia je nielen žiaduca, ale často regulačná. Medzi tieto oblasti patria:

 • pivovary
 • výrobcovia a flaškovatelia
  • minerálnych vôd
  • nealkoholických nápojov
  • ovocných štiav
  • muštov
 • vinársky priemysel, atď

Kde sa Sanosil zvyčajne používa v zariadeniach na výrobu nápojov?

 • Ako dezinfekčný prostriedok na použitie v procesoch čistenia normálnych aj hlbkových
 • Dezinfekcia povrchu a dezinfekcia obsahu
 • Konzervácia
 • Fľaškované nápoje a pivovary
 • Nádrže, linky a spracovateľské zariadenia
 • Baliace a plniace stroje
 • CIP systémy

Výhody používania Sanosil v potravinárskych a nápojových zariadeniach:

 • Bez chuti, bezfarebný a bez zápachu
 • Vyššia účinnosť ako peroxid vodíka, chlórnan sodný (bielidlo) a iné dezinfekčné prostriedky
 • Používa sa v systémoch CIP
 • Nepení
 • Nevyžaduje sa oplachovanie
 • Môže byť použitý v širokom rozsahu teplôt až do 95 ° C.

Sanosil je ideálnym produktom na dezinfekciu obalového materiálu a vybavenia:

 • Sanosil je veľmi stabilný pri vysokých teplotách a bielidlo sa rýchlo odparí pri zvýšených teplotách
 • 35% peroxid vodíka môže byť nahradený Sanosilom – zníženie množstva odparovaných oxidačných činidel v parných aplikáciach 5-7 krát.
 • Sanosil má dlhší účinok ako samotný peroxid vodíka
 • Sanosil môže znížiť teplotu, čas kontaktu a/alebo množstvo vody použitej v závislosti od konkrétnej aplikácie
  oblasť aplikácie  produkt 
 Úprava vody úprava prevádzkovej vody
úprava vody pre varení piva 
úprava studničnej vody
  
 Skladovanie surovín podlahy, steny, stropy, odpady prepravné a skladovacie kontajnery
plniace linky 
 
 Výrobapodlahy, steny, stropy
ochrana proti plesniam
miešacie a triediace zariadenia
inštalácie na umyvanie fliaš
dodávka cukru a ostatných surovín
fermentačné tanky, zásobné tanky, armatúrytlakové tanky, potrubia, čerpadlá
zariadenia, stroje, nástroje
plniace zariadenia
sprchy odpadového skla, oplachovacie zóny s horúcou vodou
CIP inštalácie – cirkulujúca oplachová voda
pracovné odevy
 
 Dodávka / skladovanie / distribúciapovrchy, kontajnery,potrubia
prepravné kontajnery a vozidlá
dopravné zariadenia, filtre
 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémy chladiace systémy, pračky vzduchu
zvlhčovače vzduchu, ventilačné šachty