Campus PODHRADIE

Campus PODHRADIE

Zdrojom tepla pre budovu sú vysoko účinné tepelné čerpadlá zem/voda výrobcu DIMPLEX.

Geotermálne vrty, prepojenie a šachta od spoločnosti FRANK.

Správnosť návrhu a kapacity vrtov boli potvrdené zrealizovaným TRT testom.

V celej budove je zrealizovaný systém aktivácie betónového jadra ISOCORE® od spoločnosti ROTH, ktorá patrí k svetovým lídrom v tejto oblasti.

Juraj Zornička je autorom celého projektu Stengel Campus/Campus Podhradie.