Isocore® aktivácia betónového jadra

Isocore® aktivácia betónového jadra

Roth Isocore® riadená aktivácia teploty jadra využíva pevné stavebné prvky štruktúry budovy.

Isocore® aktivácie betónového jadra

Roth Isocore® riadená aktivácia teploty jadra využíva pevné stavebné prvky štruktúry budovy, napr. betónové stropy a steny ako tepelnú akumuláciu pre celoročnú reguláciu teploty budovy pre vykurovanie a chladenie.

V tomto systéme sú trubky, ako výmenníky tepla, ktorými prúdi voda, integrované priamo do betónových stavebných prvkov pri konštrukcii škrupiny budovy. Roth systémové riešenia tepelných rozvodov umožňujú umiestnenie tepelných výmenníkov do aktivovaných stavebných prvkov v súlade so špecifickými požiadavkami na stavby a spôsob využitia.

Nízke teploty systému pri vykurovaní  a pomerne vysoké teploty chladiacej vody pre letnú prevádzku umožňujú integráciu systémov výroby energie z obnovitelných zdrojov  a energeticky efektívnu  a nákladovo efektívnu prevádzku. Projektové a inštalačné plánovanie pre riadenie teploty betónu Roth Isocore® je založené na individuálnych požiadavkách na stavbu. Požiadajte odborného konzultanta spoločnosti Roth o individuálne plánovanie projektov.