Originálny Roth Tacker® systém

Originálny Roth Tacker® systém

Dokonale zladené systémové riešenie vytvára základ pre zvládnutie náročných stavebných úloh vykurovania.
Miliónkrát odskúšaný a otestovaný systém Roth Original Tacker® System v kombinácii so systémovými rúrkami DUOPEX S5® a X-PERT S®+ ponúka najlepšie podmienky na zabezpečenie trvalo stabilného zásobovania teplom.
Jednoduchá pokládka systémových platní a potrubia je preto vždy prvou voľbou pre všetky náročné aplikácie.
Dokonalosť vo výsledku, či už v bytových, kancelárskych alebo priemyselných stavebných projektoch.

Roth Original-Tacker®-System

 • miliónkrát vyskúšané v nových budovách
 • dokonalé zladené systémové riešenie
 • jednoduchá montáž
 • pokládka rúrky s presnosťou na centimeter
 • optimálna distribúcia vykurovania a chladenia
 • certifikovaný systém

Roth Flipfix® Tacker-System

 • na jestvujúcu tepelnú izoláciu
 • osvedčená inštalačná technológia Roth Original Tacker® spona
 • variabilné formy a vzdialenosti pokládky
 • iba jeden systémový komponent
 • inštalácia bez odpadu
 • nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje
 • kompaktné rozmery pre skladovanie a prepravu
 • certifikovaný systém

Roth Quick-Energy® Tacker-System s vysokoúčinným QE- poterom

 • komfortný systém rýchlej odozvy
 • minimálna konštrukcia, výborná dynamika
 • minimalizovaná plošná hmotnosť
 • zlepšenie izolácie kročajového hluku
 • vysokoúčinný QE -poter
 • pre novostavby a rekonštrukcie
 • pre bytovú výstavbu a objektové riešenia
 • certifikovaný systém