Roth systémové vykurovacie rúrky DUOPEX S5® a X-PERT S5®+

Roth systémové vykurovacie rúrky DUOPEX S5® a X-PERT S5®+

Sendvičový materiál vykurovacích rúrok systému Roth X-PERT S5® + a DUOPEX S5®, vyrobený päťnásobnou koextrúziou (spoločným vytláčaním) v priebehu jedného výrobného kroku, zaručuje optimálnu súdržnosť jednotlivých vrstiev rúrky medzi sebou.

5 vrstiev – 5 násobná istota

Roth systémová vykurovacia rúrka ponúka najvyššiu odolnosť na základe jej mechanických, termických a chemických vlastností:

 • pomocou vrstvy nepriepustnej pre kyslík EVOH — ochrana pred mechanickým poškodením a proti škodlivým vonkajším vplyvom, ako je teplo a vlhko
 • najvyššia odolnosť proti deformácii spôsobenej bodovým mechanickým zaťažením
 • dlhá životnosť vďaka zamedzeniu prístupu kyslíka
 • optimálna dĺžková rozťažnosť s malou toleranciou —vďaka 5 vrstvám

Roth systémová vykurovacia rúrka DUOPEX S5® i5- odoláva maximálnemu zaťaženiu. Rúrka spĺňa vysoké požiadavky ako pri aktivácii betónového jadra, tak aj v priemyselných inštaláciách. Trvalé zaťaženie teplotou 95 °C pri prevádzkovom tlaku 6 barov a krátkodobý nárast teploty na hodnotu 110 °C nie je pre priechodne interaktívne lúčovo zosieťovanú systémovú vykurovaciu rúrku DUOPEX S5® vďaka viacnásobnej bezpečnostnej rezerve žiadny problém.

Roth systémová vykurovacia rúrka X-PERT S5®+riešenie pre nízkoteplotné vykurovacie systémy s vysokými nárokmi.

Inžinieri a remeselníci to vedia už dlho: Podľa Vyhlášky o úspore energie (EnEV) stále klesajú stredné vykurovacie teploty. Vzniká tak nový trh nízkoteplotných aplikácií. Vysoko flexibilná 5-vrstvová systémová vykurovacia rúrka Roth X-PERT S5®+ v kombinácii so systémovou doskou Roth je optimálnym riešením, ktoré spĺňa požiadavky nízkoteplotných vykurovacích systémov.

Pri rúrke X-PERT S5®+ je “X” značkou pre vylepšenú kvalitu použitého materiálu. Je konštruovaná pre dlhodobé teplotné zaťaženie 70 °C a pre krátkodobé zvýšenie teploty až na hodnotu 100 °C. Systémová rúrka X-PERT S5®+ je s niekoľkonásobnou bezpečnostnou rezervou zaťažiteľná hodnotou tlaku až 6 barov.

Vďaka novej povrchovej vrstve vonkajšieho plášťa je Roth systémová rúrka X-PERT S5®+ ešte výkonnejšia. Vylepšenie povrchovej vrstvy – označené značkou „+“ v názve výrobku dodáva systémovej vykurovacej rúrke nasledovné vlastnosti:

 • zvýšenú mechanickú povrchovú ochranu
 •  zvýšenú UV-ochranu.

Nažltlý povrch Roth systémovej rúrky X-PERT S5®+ znamená podobne ako u vysoko kvalitnej Roth systémovej rúrky DUOPEX S5® zosilnenú povrchovú vrstvu. Zvýšená ochrana proti mechanickému poškodeniu a UV-stabilita zaručuje obom systémovým rúrkam dodatočnú ochranu, ktorá sa uplatní zvlášť pri preprave a manipulácii na stavbe.

Porovnanie kvality Roth systémových vykurovacích rúrok:

 1. všetky Roth systémové rúrky majú vďaka S5 dodatočnú EVOH-ochranu – pomocou vrstvy nepriepustnej pre kyslík
 2. DUOPEX S5® a X-PERT S5®+ sú zvlášť odolné proti mechanickému poškodeniu a pôsobeniu svetla
 3. X-PERT S5®+ je veľmi ohybná vďaka svojej maximálnej flexibilite
 4. X-PERT S5®+ pre nízkoteplotné použitie, DUOPEX S5® univerzálne použitie – aj pre vysokoteplotné inštalácie
 5. DUOPEX S5® a X-PERT S5®+ najvyššie hodnotené vďaka svojej materiálovej štruktúre