Category ROTH Systémy pre plošné vykurovanie a chladenie

Roth regulačná technológia TouchLine

Systémy plošného vykurovania a chladenia by mali zabezpečiť optimálne prispôsobenie sa poveternostným podmienkam a požiadavkám užívateľov a súčasne ponúkať maximálnu hospodárnosť a čo najlepšie využitie energie.

V EnEV pre plošné vykurovanie a chladenie sú povinné zariadenia pre riadenie a reguláciu v závislosti na napr. vonkajšej teplote a izbová kontrola teploty.

Komponenty regulačnej technológie Roth spĺňajú stanovené požiadavky a sú optimálne prispôsobené prevádzkovému režimu vykurovacích a chladiacich systémov Roth.

Ovládacie prvky Roth sú samozrejme kryté rovnako ako ostatné systémové komponenty povrchových vykurovacích a chladiacich systémov Roth rozsiahlymi záručnými službami uvedenými v záručnom liste spoločnosti Roth.

Roth ponúka koncepty regulácie na mieru pre všetky svoje systémy podlahového vykurovania a chladenia, ktoré spĺňajú predpisy a štandardy, rovnako ako špecifické požiadavky užívateľov. Tieto koncepcie zahŕňajú systémy riadenia spotreby a priestorovej teploty pre prevádzkové režimy „vykurovania“ a „vykurovania / chladenia“. Z hľadiska ovládania jednotlivých miestností je prenos signálu možný cez kábel 230 V alebo 24 V alebo bezdrôtový prenosExistujú rozhrania k zdrojom tepla a moderným komunikačným systémom. Systémy sú rovnako vhodné ako pre nové budovy, tak i pre rekonštrukcie.

Roth EnergyLogic Touchline bezdrôtové regulačné systémy pre jednotlivé miestnosti

Bezdrôtové riadiace systémy pre reguláciu jednotlivých miestností spĺňajú požiadavky EnEV.

Riadiaci systém EnergyLogic Touchline bol kompletne inovovaný. Vysoko kvalitné, moderné riadiace jednotky so senzorovými tlačidlami v bielej alebo čiernej farbe ponúkajú jednoduché uvedenie do prevádzky a ovládania, spolu s vysokou úrovňou prevádzkového pohodlia a vynikajúcim spektrom funkcií. Pripojovací modul Touchline pre pripojenie 24V servopohonov ponúka širokú škálu možností pripojenia a komunikácie.

Isocore® aktivácia betónového jadra

Roth Isocore® riadená aktivácia teploty jadra využíva pevné stavebné prvky štruktúry budovy.

Isocore® aktivácie betónového jadra

Roth Isocore® riadená aktivácia teploty jadra využíva pevné stavebné prvky štruktúry budovy, napr. betónové stropy a steny ako tepelnú akumuláciu pre celoročnú reguláciu teploty budovy pre vykurovanie a chladenie.

V tomto systéme sú trubky, ako výmenníky tepla, ktorými prúdi voda, integrované priamo do betónových stavebných prvkov pri konštrukcii škrupiny budovy. Roth systémové riešenia tepelných rozvodov umožňujú umiestnenie tepelných výmenníkov do aktivovaných stavebných prvkov v súlade so špecifickými požiadavkami na stavby a spôsob využitia.

Nízke teploty systému pri vykurovaní  a pomerne vysoké teploty chladiacej vody pre letnú prevádzku umožňujú integráciu systémov výroby energie z obnovitelných zdrojov  a energeticky efektívnu  a nákladovo efektívnu prevádzku. Projektové a inštalačné plánovanie pre riadenie teploty betónu Roth Isocore® je založené na individuálnych požiadavkách na stavbu. Požiadajte odborného konzultanta spoločnosti Roth o individuálne plánovanie projektov.

Roth veľkoplošné systémy

Pokiaľ ide o aplikácie vo veľkom meradle a budovy so zvláštnymi nárokmi na nosnosť, ponúka spoločnosť Roth systémy pre rôzne aplikácie a konštrukčné podmienky.

Najmä priemyselné a obchodné priestory  a vykurovanie v otvorenom priestore vyžadujú maximálnu flexibilitu návrhu a jednoduchú inštaláciu systémov podlahového vykurovania a chladenia. Použitie systémov podlahového vykurovania a chladenia Roth umožňuje úplnu slobodu pri navrhovaní a plánovaní bez toho, aby sa  jednalo o nevhodné vykurovacie prístroje, ako sú teplovzdušné ventilátory a pod.  Okrem toho je udržiavaná konštantná teplota v častiach miestností, kde ľudia trávia čas.

Vonkajšie vykurovacie systémy zaručujú maximálnu bezpečnosť a komfort pre užívateľov v zimnom období a umožňujú celoročné využitie vonkajších plôch, ako sú cesty, rampy a chodníky. Vďaka nízkym systémovým teplotám pri vykurovaní  a možnosti využitia alternatívnych energetických systémov alebo dokonca spracovanie zostatkového tepla, zabezpečujú systémy podlahového vykurovania a chladenia Roth energeticky úspornú, ekologickú a hospodárnu prevádzku.

Konštrukcie a rozmery regulácie povrchovej teploty berú do úvahy jednotlivé požiadavky. Parametre špecifické pre stavbu, ako je vykurovací výkon, sú určené faktory, taktiež montážne rozteče potrubia systémov, sú optimálne prispôsobené jednotlivým budovám alebo aplikáciam. V súlade so špecifickými požiadavkami budovy sú trubky pre vykurovací a chladiaci systém integrované do betonovej alebo podlahovej konštrukcie a hydraulicky pripojené  k energetickému zdroju.

Roth velkoplošné systémy

Roth vykurovanie športových podláh

Pre pružné systémy podlahového vykurovania sú pre upevnenie systémových trubiek použité nosné prvky založené na nosných lištách v rozmeroch 20 a 25 mm. Vďaka použitiu správných úchytov môžu byť oporné prvky systému Roth Rohrfix optimálne začlenené do odpruženej podlahovej konštrukcie bez ohľadu na zvolenú izolačnú vrstvu. Priama inštalácia na pevnú izolačnú vrstvu je tiež možná.

Systém je kompatibilný s rôznými odpruženými podlahovými konštrukciami ponúkanými  rôznymi výrobcami  športových podláh. Športové podlahy so sendvičovou konštrukciou sú vytvorené pomocou RothClimaComfort® TBS.

Izolačné panely odolné voči tlaku a tepelne vodivé lamely, ktoré zodpovedajú priemeru potrubia, zabezpečujú rovnomerné prenášanie tepelnej energie na podlahu športovej haly. Výsledkom je ideálny teplotný profil pre uživateľov športovej haly. Údaje o výkone systému sú registrované a monitorované podľa DIN CERTCO.

Roth vykurovanie športových podláh

ClimaComfort® kompaktný systém

Roth ClimaComfort® kompaktný systém je systém vykurovania a chladenia pre rekonštrukcie a je všeobecne inštalovaný na existujúcej vrstve (poter, pôvodná podlaha). Systémova trubka Roth ClimaComfort je vložená do tenkého, rýchloschnúceho nivelačného poteru. Mimoriadne nízka výška inštalácie a výsledná vysoká reakčná rýchlosť systému otvárajú nové možnosti plánovania a inštalácie. Systém je registrovaný a monitorovaný spoločnosťou DIN CERTCO. Samolepiaca systémova doska je nalepená na podkladovú plochu.

Špeciálna konštrukcia dosiek s podrezaním umožňuje spoľahlivú inštaláciu systémovej trubky Roth ClimaComfort® S5 vo forme „slimák alebo meander“ s rastrom 75 mm. Uhlopriečne uloženie je možné v rozteči 105 mm bez akýchkoľvek dodatečných pomôcok. V závislosti od výrobcu nivelačného prostriedku celková montážna výška začína na 17 mm.

ClimaComfort® panelový systém

Panelový systém Roth Clima Comfort umožňuje vykurovanie a chladenie pomocou podlah, stien a stropov pre existujúce aj nové budovy s jediným typom panelu!

Panel Roth ClimaComfort® sa skladá z podpernej dosky EPS, ktorá je trvalo spojená s hliníkovou tepelne vodivou doskou. Panel zabezpečuje rovnomerný a rýchly prenos energie na vykurovanie alebo chladenie. Systém, v ø 14 mm, je registrovaný a monitorovaný spoločnosťou DIN CERTCO. Konštrukcia panelu Roth ClimaComfort® uľahčuje inštaláciu rúrok, systémovej trubky Roth X-PERT S5® ø 14 mm, jednoducho zaskočí priamo do panelu s roztečou inštalácie 10 cm. Zámky, priehlbiny panelov a drážok zjednodušujú inštaláciu, súčasti sú ukotvené v správnej polohe. V dôsledku toho je inštalácia na steny a stropy jednoduchá a vyžaduje minimálne úsilie.

Panely Roth ClimaComfort® možno rezať na požadované rozmery a sú vhodné pre pokládku na podlahové plochy alebo pre montáž na steny a stropy podľa rozloženia jednotlivých miestností a dokonca i v šikminách. Metóda suchej konštrukcie zabezpečuje krátke časy montáže. Panelový systém Roth ClimaComfort® ø 16 mm s roztečou inštalácie 15 cm bol špeciálne navrhnutý pre podlahové inštalácie a vďaka veľkému prierezu potrubia umožňuje ešte väčšie ohrievacie plochy.

Roth Rohrfix systém

Pri pokládke trubiek v rozmeroch od ø 11 do ø 25 mm ponúka systém Roth Rohrfix flexibilitu z hľadiska montáže a vzdialeností. Je ideálny pre vykurovanie a chladenie omietaných stien a stropov pre rozmery trubiek do ø 14 mm. V prípade podlahových inštalácií pre vykurovanie a chladenie možno variabilne použiť trubky v rozmeroch ø 11 až ø 25 mm.

Systém Roth Rohrfix je možné použiť všade tam, kde existujú požiadavky na konkrétnu budovu týkajúce sa inštalácie potrubí pre podlahové vykukovanie a systémy chladenia. Popri bytovej výstavbe je systém tiež používaný v priemyselných priestoroch, komerčných a kancelárskych priestoroch, výstavných priestoroch, múzeach, univerzitách, školách, kostoloch, športových a viacúčelových halách, otvorených priestoroch a na štadiónoch.

Roth ClimaComfort® TBS s trubkou Alu-Laserflex

Roth ClimaComfort® TBS je ideálny pre použitie v budovách, ktoré sú predmetom rekonštrukcie.

Nízka montážna výška a nízka plošná hmotnosť znamenajú, že systém suchej pokládky (TBS) / Roth ClimaComfort® TBS je ideálny pre použitie v budovách, ktoré sú predmetom rekonštrukcie. Je ideálny pre systémy podlahového vykurovania a chladenia pod roznášajúce sádrovláknité dosky alebo podobnými vrstvami pre rozloženie zaťaženia. Systém je registrovaný a monitorovaný spoločnosťou DIN CERTCO. Štruktúra systému Roth ClimaComfort® TBS systémových dosiek umožňuje montážne vzdialenosti v rastre s rozostupom 7,5 cm.

Vhodná tepelne vodivá lamela (VA 15) zabezpečuje rovnomerné rozloženie vykurovania alebo chladenia. Při kombinácii s difuzne uzavretou a rozmerovo stabilnou systémovou trubkou Alu-Laserflex ø 14 a 16 mm je výsledkom perfektne koordinovaný systém pre rekonštrukcie alebo inštalácie v suchej skladbe.

Roth nopový systém

Podrezanie obrysu nopov umožňuje inštaláciu systémových trubiek Roth v rozmeroch ø 14 až ø 17 mm na mieste bez nutnosti použitia náradia. Je preto ideálny pre systémy podlahového vykurovania  a chladenia pod poterovými systémami. Všetky montážne vzdialenosti a tvary sú  možné v rastre 50 mm. Potrubie je možné tiež položiť diagonálne pomocou prídavnej fólie.

Upevňovacie lepiace pásky umožňujú, že zostaté kusy možno jednoducho použiť znovu, čo vám umožní  vytvoriť ekologicky šetrné inštalácie s veľmi malým množstvom odpadu. K odstráneniu dilatačných špár je možné použiť špeciálne príslušenstvo, napr. vo dverách alebo uľahčiť položenie trubiek pred rozdeľovačom.

Nopové panely, ktoré sú účinné pri znižování kročajového hluku alebo pri vysokom zaťažení možno vybrať v závislosti od typu budovy a konkrétnych požiadavkách. Pri pokládke na podkladovú tepelnú izoláciu umožňuje systém tiež použitie pochôdznej nopovej fólie. Nopová fólia je vhodná pre rozmery potrubí od 14 do 16 mm.

Tacker® Ex-spona

Nová Roth originálna Tacker Ex-Spona s novou funkciou nadvihnutia rúrky a novými dvojitými spätnými háčikmi

Zaisťuje vylepšený prenos tepla a rovnomerné rozdelenie energie do samonivelačnej stierky, ktorá obklopuje zo všetkých strán systémovú rúrku.

Nové dvojité spätné háčiky mají vyšší komfort pri inštalácii, vyššiu bezpečnost proti vytrhnutiu a jedinečnú pevnosť a umožňují ľahké prepojenie so systémovou doskou vďaka ostrým hranám.

Použitie novej Ex spony zaisťuje zvýšenú hodnotu plošného výkonu o cca 10% oproti bežne používaným háčikom, ktoré fixujú vykurovaciu rúrku piamo k systémové doske.

Neoddeliteľnou súčasťou funkčného systému s podlahovým kúrenie je jeho regulácia. Naším riešením je Roth EnergyLogic Touchline bezdrôtová regulácia.

Ak máte požiadavky na iný nízkoteplotné spôsob odovzdávania tepla, máme k dispozícii aj stenové a stropné systémy, pre mokrú i suchú inštaláciu.

Podlahové kúrenie je nízkoteplotný systém, preto je aj ideálny pre jeho použitie s nízkoteplotným zdrojom tepla ako sú tepelné čerpadlá.

Originálny Roth Tacker® systém

Dokonale zladené systémové riešenie vytvára základ pre zvládnutie náročných stavebných úloh vykurovania.
Miliónkrát odskúšaný a otestovaný systém Roth Original Tacker® System v kombinácii so systémovými rúrkami DUOPEX S5® a X-PERT S®+ ponúka najlepšie podmienky na zabezpečenie trvalo stabilného zásobovania teplom.
Jednoduchá pokládka systémových platní a potrubia je preto vždy prvou voľbou pre všetky náročné aplikácie.
Dokonalosť vo výsledku, či už v bytových, kancelárskych alebo priemyselných stavebných projektoch.

Roth Original-Tacker®-System

 • miliónkrát vyskúšané v nových budovách
 • dokonalé zladené systémové riešenie
 • jednoduchá montáž
 • pokládka rúrky s presnosťou na centimeter
 • optimálna distribúcia vykurovania a chladenia
 • certifikovaný systém

Roth Flipfix® Tacker-System

 • na jestvujúcu tepelnú izoláciu
 • osvedčená inštalačná technológia Roth Original Tacker® spona
 • variabilné formy a vzdialenosti pokládky
 • iba jeden systémový komponent
 • inštalácia bez odpadu
 • nevyžaduje žiadne špeciálne nástroje
 • kompaktné rozmery pre skladovanie a prepravu
 • certifikovaný systém

Roth Quick-Energy® Tacker-System s vysokoúčinným QE- poterom

 • komfortný systém rýchlej odozvy
 • minimálna konštrukcia, výborná dynamika
 • minimalizovaná plošná hmotnosť
 • zlepšenie izolácie kročajového hluku
 • vysokoúčinný QE -poter
 • pre novostavby a rekonštrukcie
 • pre bytovú výstavbu a objektové riešenia
 • certifikovaný systém