Roth Rohrfix systém

Roth Rohrfix systém

Pri pokládke trubiek v rozmeroch od ø 11 do ø 25 mm ponúka systém Roth Rohrfix flexibilitu z hľadiska montáže a vzdialeností. Je ideálny pre vykurovanie a chladenie omietaných stien a stropov pre rozmery trubiek do ø 14 mm. V prípade podlahových inštalácií pre vykurovanie a chladenie možno variabilne použiť trubky v rozmeroch ø 11 až ø 25 mm.

Systém Roth Rohrfix je možné použiť všade tam, kde existujú požiadavky na konkrétnu budovu týkajúce sa inštalácie potrubí pre podlahové vykukovanie a systémy chladenia. Popri bytovej výstavbe je systém tiež používaný v priemyselných priestoroch, komerčných a kancelárskych priestoroch, výstavných priestoroch, múzeach, univerzitách, školách, kostoloch, športových a viacúčelových halách, otvorených priestoroch a na štadiónoch.