Roth regulačná technológia TouchLine

Roth regulačná technológia TouchLine

Systémy plošného vykurovania a chladenia by mali zabezpečiť optimálne prispôsobenie sa poveternostným podmienkam a požiadavkám užívateľov a súčasne ponúkať maximálnu hospodárnosť a čo najlepšie využitie energie.

V EnEV pre plošné vykurovanie a chladenie sú povinné zariadenia pre riadenie a reguláciu v závislosti na napr. vonkajšej teplote a izbová kontrola teploty.

Komponenty regulačnej technológie Roth spĺňajú stanovené požiadavky a sú optimálne prispôsobené prevádzkovému režimu vykurovacích a chladiacich systémov Roth.

Ovládacie prvky Roth sú samozrejme kryté rovnako ako ostatné systémové komponenty povrchových vykurovacích a chladiacich systémov Roth rozsiahlymi záručnými službami uvedenými v záručnom liste spoločnosti Roth.

Roth ponúka koncepty regulácie na mieru pre všetky svoje systémy podlahového vykurovania a chladenia, ktoré spĺňajú predpisy a štandardy, rovnako ako špecifické požiadavky užívateľov. Tieto koncepcie zahŕňajú systémy riadenia spotreby a priestorovej teploty pre prevádzkové režimy „vykurovania“ a „vykurovania / chladenia“. Z hľadiska ovládania jednotlivých miestností je prenos signálu možný cez kábel 230 V alebo 24 V alebo bezdrôtový prenosExistujú rozhrania k zdrojom tepla a moderným komunikačným systémom. Systémy sú rovnako vhodné ako pre nové budovy, tak i pre rekonštrukcie.

Roth EnergyLogic Touchline bezdrôtové regulačné systémy pre jednotlivé miestnosti

Bezdrôtové riadiace systémy pre reguláciu jednotlivých miestností spĺňajú požiadavky EnEV.

Riadiaci systém EnergyLogic Touchline bol kompletne inovovaný. Vysoko kvalitné, moderné riadiace jednotky so senzorovými tlačidlami v bielej alebo čiernej farbe ponúkajú jednoduché uvedenie do prevádzky a ovládania, spolu s vysokou úrovňou prevádzkového pohodlia a vynikajúcim spektrom funkcií. Pripojovací modul Touchline pre pripojenie 24V servopohonov ponúka širokú škálu možností pripojenia a komunikácie.