Roth nopový systém

Roth nopový systém

Podrezanie obrysu nopov umožňuje inštaláciu systémových trubiek Roth v rozmeroch ø 14 až ø 17 mm na mieste bez nutnosti použitia náradia. Je preto ideálny pre systémy podlahového vykurovania  a chladenia pod poterovými systémami. Všetky montážne vzdialenosti a tvary sú  možné v rastre 50 mm. Potrubie je možné tiež položiť diagonálne pomocou prídavnej fólie.

Upevňovacie lepiace pásky umožňujú, že zostaté kusy možno jednoducho použiť znovu, čo vám umožní  vytvoriť ekologicky šetrné inštalácie s veľmi malým množstvom odpadu. K odstráneniu dilatačných špár je možné použiť špeciálne príslušenstvo, napr. vo dverách alebo uľahčiť položenie trubiek pred rozdeľovačom.

Nopové panely, ktoré sú účinné pri znižování kročajového hluku alebo pri vysokom zaťažení možno vybrať v závislosti od typu budovy a konkrétnych požiadavkách. Pri pokládke na podkladovú tepelnú izoláciu umožňuje systém tiež použitie pochôdznej nopovej fólie. Nopová fólia je vhodná pre rozmery potrubí od 14 do 16 mm.