Roth veľkoplošné systémy

Roth veľkoplošné systémy

Pokiaľ ide o aplikácie vo veľkom meradle a budovy so zvláštnymi nárokmi na nosnosť, ponúka spoločnosť Roth systémy pre rôzne aplikácie a konštrukčné podmienky.

Najmä priemyselné a obchodné priestory  a vykurovanie v otvorenom priestore vyžadujú maximálnu flexibilitu návrhu a jednoduchú inštaláciu systémov podlahového vykurovania a chladenia. Použitie systémov podlahového vykurovania a chladenia Roth umožňuje úplnu slobodu pri navrhovaní a plánovaní bez toho, aby sa  jednalo o nevhodné vykurovacie prístroje, ako sú teplovzdušné ventilátory a pod.  Okrem toho je udržiavaná konštantná teplota v častiach miestností, kde ľudia trávia čas.

Vonkajšie vykurovacie systémy zaručujú maximálnu bezpečnosť a komfort pre užívateľov v zimnom období a umožňujú celoročné využitie vonkajších plôch, ako sú cesty, rampy a chodníky. Vďaka nízkym systémovým teplotám pri vykurovaní  a možnosti využitia alternatívnych energetických systémov alebo dokonca spracovanie zostatkového tepla, zabezpečujú systémy podlahového vykurovania a chladenia Roth energeticky úspornú, ekologickú a hospodárnu prevádzku.

Konštrukcie a rozmery regulácie povrchovej teploty berú do úvahy jednotlivé požiadavky. Parametre špecifické pre stavbu, ako je vykurovací výkon, sú určené faktory, taktiež montážne rozteče potrubia systémov, sú optimálne prispôsobené jednotlivým budovám alebo aplikáciam. V súlade so špecifickými požiadavkami budovy sú trubky pre vykurovací a chladiaci systém integrované do betonovej alebo podlahovej konštrukcie a hydraulicky pripojené  k energetickému zdroju.

Roth velkoplošné systémy

Roth vykurovanie športových podláh

Pre pružné systémy podlahového vykurovania sú pre upevnenie systémových trubiek použité nosné prvky založené na nosných lištách v rozmeroch 20 a 25 mm. Vďaka použitiu správných úchytov môžu byť oporné prvky systému Roth Rohrfix optimálne začlenené do odpruženej podlahovej konštrukcie bez ohľadu na zvolenú izolačnú vrstvu. Priama inštalácia na pevnú izolačnú vrstvu je tiež možná.

Systém je kompatibilný s rôznými odpruženými podlahovými konštrukciami ponúkanými  rôznymi výrobcami  športových podláh. Športové podlahy so sendvičovou konštrukciou sú vytvorené pomocou RothClimaComfort® TBS.

Izolačné panely odolné voči tlaku a tepelne vodivé lamely, ktoré zodpovedajú priemeru potrubia, zabezpečujú rovnomerné prenášanie tepelnej energie na podlahu športovej haly. Výsledkom je ideálny teplotný profil pre uživateľov športovej haly. Údaje o výkone systému sú registrované a monitorované podľa DIN CERTCO.

Roth vykurovanie športových podláh