Stengl Campus

Stengl Campus

Zdrojom tepla pre budovu budú vysoko účinné tepelné čerpadlá zem/voda nemeckého výrobcu DIMPLEX. Tieto tepelné čerpadlá už majú zrealizované geotermálne zemné vrty.

Geotermálne vrty, prepojenie a šachta od spoločnosti FRANK.

Správnosť návrhu a kapacity vrtov boli potvrdené zrealizovaným TRT testom.

V celej budove je navrhnutý systém aktivácie betónového jadra ISOCORE® od spoločnosti ROTH, ktorá patrí k svetovým lídrom v tejto oblasti. Vďaka tomu bude veľmi nízka požadovaná teplota média pre vykurovanie a chladenie, čo znamená veľmi vysokú účinnosť zdroja, jeho dlhú životnosť, ale aj vysoký komfort pre užívateľov budúcej budovy.

Fotografie z realizácie

 YIM.BA – článok: 

Totálna premena. Na mieste schátranej budovy už rastie moderný kampus