Kyra

Kyra

KYRA JE AJ AKO BIOSAUNA.

ALTERNATÍVA, KTORÁ SPÁJA VÝHODY FÍNSKEJ SAUNY A TURECKÝCH KÚPEĽOV.

Svojimi jednoduchými líniami a súvislými tvarmi premení Kyra saunu na kus nábytku, ktorý sa prispôsobí akémukoľvek domácemu prostrediu. Priehľadnosť skla, svetlo rozptýlené vnútorným svetlom a použité prestížne drevá poskytujú wellness zážitok a privádzajú nás späť k najčistejšej fínskej tradícii. Kyra je tepelný kúpeľný pocit, ktorý vďaka piecke s vulkanickými kameňmi obnovuje telo aj myseľ.

Rozptýlené svetlo, prestížne drevo a piecka s vulkanickými kameňmi nás privádzajú späť k najčistejšej fínskej tradícii.

Funkcia sauny sú riadené digitálnou klávesnicou

Podrobné informácie na stránkach výrobcu