Talia

Talia

Sauna Talia je kompletne vyrobená z rezonujúceho smreku. 

Vnútorné osvetlenie vytvára nezvyčajný radiálny efekt vďaka pôsobeniu svetla vydávaného špeciálnou lampou na obkladové lamely. 

Zariadenie interiéru dopĺňa aj smreková lavica.

Vnútorná lampa rozptyľuje svetlo s nezvyčajným radiálnym efektom.

Digitálny riadiaci panel vám jednoducho umožní ovládať všetky funkcie sauny.

Drevená klučka je zabudovaná do celej dlhej strany dverí.

Podrobné informácie na stránkach výrobcu