Klimatizačné systémy a chladiace veže

Klimatizačné systémy a chladiace veže

  • dezinfekcia zvlhčovačov vzduchu
  • dezinfekcia chladiacích veží
  • dezinfekcia klimatizačných systémov
  • eliminácia rias

Práčky vzduchu alebo zvlhčovače vzduchu sa často používajú v mnohých prevádzkach v papierenskom, tlačiarenskom a textilnom priemysle, ale aj v iných odvetviach.

Používajú sa buď na zabezpečenie konzistentnej hladiny relatívnej vlhkosti v danom priestore (požiadavka niektorých výrobných procesov) alebo na znižovanie obsahu prachu vo vzduchu vo výrobných halách.

Klimatizačné systémy, ktoré sú len zriedkavo alebo nedostatočne čistené, môžu spôsobiť akútne respiračné ochorenia a za určitých podmienok aj trvalé poškodenie zdravia v dôsledku enormného rozšírenia patogénnych mikroorganizmov v priestore.

  oblasť aplikácie   produkt
 Klimatizačné systémy úprava vodyzvlhčovače, odparovače, výparníky 
práčky vzduchu 
 
 Klimatizačné systémy klimatizačné a ventilačné systémy filtračné zariadenia rotačné
vzduchové filtre 
jednorázové filtre 
ventilačné šachty 
dezinfekcia vzduchu
 
 Chladiace veže úprava chladiacej vody 
úprava chladiacej vody pri haváriách