Úprava odpadových vôd

Úprava odpadových vôd

 • čistiarne odpadových vôd
  • verejné
  • priemyselné

Čistiarne odpadových vôd:

 • Aktivačné prevádzky
  • biokatalytický účinok – urýchľovanie procesu pridávaním kyslíka), kontrola vláknotvorných baktérií, potláčanie tvorby sírnej vody
 • Čističe
  • kontrola vláknotvorných baktérií, zníženie tvorby objemných kalov

Priemysel:

 • Garbiarne, papierenský priemysel, rafinérie, atď.: oxidácia sírnych zložiek, oxidácia fenolitických zložiek
 • Chemický priemysel, extrakcia vzácnych kovov, atď.: oxidácia kyanidu

Výhody použitia Sanosilu v čistení odpadových vôd

 • Biokatalytický účinok (urýchlenie procesu okysličovaním)
 • Kontrola baktérií tvoriacich vlákna
 • Oxidácia sírových a fenolových zložiek
 • Zníženie environmentálnej stopy
 • Eliminácia vedľajších produktov toxickej dezinfekcie
 • Sanosil sa rozkladá na vodu a kyslík
 • Sanosil NIE JE peroxid vodíka
 • Sanosil má viacero mechanizmov zabíjania. H202 má jeden.
 • Sanosil je tepelne stabilný a nehorľavý. H202 je vysoko reaktívny pri zvyšovaní teploty.
 • Sanosil má výnimočnú stabilitu a účinnosť počas používania, čím poskytuje dlhodobý reziduálny antimikrobiálny účinok. H202 sa rýchlo rozkladá pri použití bez toho, aby zanechal akékoľvek zvyšky.
 • H2O2 produkuje 3x viac plynu ako Sanosil.
 • Sanosil je vynikajúcim zdrojom doplňkového kyslíkana zvýšenie kapacity biologickej oxidácie.
 • Sanosil je jednoduchá a účinná cesta na odstránenie objemového množstva aktivovaného kalu, eliminácia vláknitých baktérií pre udržanie čistého stavu po celé týždne alebo mesiace.
 • Sanosil preukázal významné zníženie TTHM, HAA%, ako aj zníženie TOC v dávkach až 0,5 mg/l.
 • Sanosil sa môže použiť na oxidáciu sulfidov prítomných v odpadovej vode. Sanosil môže byť tiež použitý ako konečný leštiaci prípravok, aby spĺňal normy pre vypúšťanie, keď oxidácia vzduchu za prítomnosti katalyzátorov nie je dostatočná.
 • Sanosil sa môže používať na reguláciu sulfidov v zle vetraných potrubiach, kanalizáciách a veľkých spádových oblastiach.
 • Sanosil môže úplne a nezvratne odstrániť sírovodík, zabrániť tvorbe prípravku a zničiť ho, ak je už prítomný.

Prípadová štúdia: Čistenie odpadových vôd PEMEX (PTAR)

Sanosil kontroloval a udržiaval mikrobiologické podmienky výrazne pod hraničnými špecifikáciami

Ošetrenie Sanosilom v porovnaní s brómom dosiahlo 80% úsporu nákladov. Bolo potrebných len 3 ppm Sanosilu v porovnaní so 100 ppm brómu, 20 ppm plynného chlóru

Sanosil splnil všetky environmentálne požiadavky, najmä v ekologicky citlivých riečnych výtokoch.

  oblasť aplikácie  produkt  koncentrácia 
 odpadové vody  biologická oxidácia   Sanosil C 0,5-5%