Kozmetický a farmaceutický priemysel, laboratória

Kozmetický a farmaceutický priemysel, laboratória

  • výroba
  • laboratóriá, atď.
  • dezinfekcia povrchov a obsahu
  • ochrana

Laboratórne dezinfekčné prostriedky sú v tejto oblasti potrebné rovnako ako v potravinárskom priemysle, napr. Výskumné laboratóriá, zdravotnícke ústavy a farmaceutický priemysel podliehajú prísnym hygienickým predpisom

Buď preto, že sa explicitne zaoberajú mikroorganizmami, alebo preto, že kontaminácia by mohla mať katastrofálne následky. 

  oblasť aplikácie  produkt 
 Úprava vody úprava prevádzkovej vody 
 Dodávky / skladovanie surovín podlahy, steny, stropy, odpady
prepravné kontajnery 
 
 Výrobapodlahy steny, stropy, odpady
prepravné a plniace zariadenia, potrubia
zariadenia, stroje, nástroje
pracovné odevy
 
 Laboratóriapodlahy, steny, stropy
potrubia
zariadenia, stroje, nástroje
pracovné odevy
 
 Distribúciaprepravné kontajnery a vozidlá
dopravné zariadenia
 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémy chladiace zariadenia
práčky vzduchu, zvlhčovače vzduchu
ventilačné šachty