Potravinársky priemysel

Potravinársky priemysel

existuje mnoho špecifických oblastí, kde efektívna a ekonomická dezinfekcia je nielen žiaduca, ale často regulačná. Medzi tieto oblasti patria:

 • konzervárne
 • mäso spracujúci priemysel
 • bitúnky
 • spracovanie rýb
 • pekárne
 • mlyny
 • výroba cestovín a múčnych výrobkov
 • príprava jedál
 • výroba cukroviniek a čokolády
 • výroba jedlého oleja, margarínu, tukov a mastí

Kde sa Sanosil zvyčajne používa v zariadeniach na výrobu potravín?

 • Ako dezinfekčný prostriedok na použitie v procesoch čistenia normálnych aj hlbkových
 • Dezinfekcia povrchu a dezinfekcia obsahu
 • Konzervácia
 • Výroba potravín a balenie
 • Priemysel spracovania mäsa
 • Dezinfekcia na rybích farmách
 • Nádrže, linky a spracovateľské zariadenia
 • Baliace a plniace stroje
 • CIP systémy

Výhody používania Sanosil v potravinárskych a nápojových zariadeniach:

 • Bez chuti, bezfarebný a bez zápachu
 • Vyššia účinnosť ako peroxid vodíka, chlórnan sodný (bielidlo) a iné dezinfekčné prostriedky
 • Používa sa v systémoch CIP
 • Nepení
 • Nevyžaduje sa oplachovanie
 • Môže byť použitý v širokom rozsahu teplôt až do 95 ° C.

Sanosil je ideálnym produktom na dezinfekciu obalového materiálu a vybavenia:

 • Sanosil je veľmi stabilný pri vysokých teplotách a bielidlo sa rýchlo odparí pri zvýšených teplotách
 • 35% peroxid vodíka môže byť nahradený Sanosilom – zníženie množstva odparovaných oxidačných činidel v parných aplikáciach 5-7 krát
 • Sanosil má dlhší účinok ako samotný peroxid vodíka
 • Sanosil môže znížiť teplotu, čas kontaktu a/alebo množstvo vody použitej v závislosti od konkrétnej aplikácie
  oblasť aplikácie  produkt 
 Úprava vody úprava prevádzkovej vody
úprava studničnej vody
  
 Dodávka / skladovanie surovín podlahy, steny, stropy, odpady prepravné a skladovacie kontajnery
zásobné nádrže
plniace linky 
 
 Výrobapodlahy, steny, stropy
ochrana proti plesniam
miešacie a triediace zariadenia
dodávka surovín
zariadenia, stroje, nástroje
dopravné a plniace zariadenia
kontajnery, potrubia
pracovné odevy
 
 Distribúciaprepravné kontajnery a vozidlá
dopravné zariadenia, filtre
 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémychladiace systémy, pračky vzduchu
zvlhčovače vzduchu, ventilačné šachty