Živočíšne farmy / Spracovanie mäsa

Živočíšne farmy / Spracovanie mäsa

Prepuknutie infekčných chorôb spôsobených baktériami, vírusmi, plesňami, hubami a kvasinkami predstavuje jednu z najväčších hrozieb v komerčných chovoch zvierat.

Vysoký úhyn v dôsledku rozšírenia chorôb výrazne znižuje zisk a prosperitu fariem. Preto každý chovateľ urobí všetko, aby sa vyhol takýmto stratám.

Eliminácia, resp. zníženie biologických rizikových faktorov (infekčných nákaz) starostlivým čistením a dezinfekciou sú najefektívnejšou formou zníženia úhynu a optimalizáciou zabezpečenia zisku v chovoch zvierat. Cieľom, samozrejme, nie je vytvoriť sterilne prostredie, ale dosiahnuť kvantitatívne zníženie infekčných mikroorganizmov a tak zlepšiť zdravotný stav zvierat a ich prosperitu.

Zníženie používania liečiv (antibiotiká, sulfonamidy, atď.) nielen šetrí finančné prostriedky, ale vychádza v ústrety rastúcim požiadavkám spotrebiteľov týkajúcich sa potravinovej bezpečnosti a otázok životného prostredia.

Produkty a postupy Sanosil® boli testované v reálnych podmienkach chovov a potvrdilo sa, že sú efektívne proti širokému spektru patogénov a obávaných mikroorganizmov, ako sú baktérie E. coli, Clostridium bacteria alebo Corona viruses.

Je dokázané, že Sanosil® produkty sú tiež účinné proti vysoko rezistentným mikroorganizmom, ktoré sa ťažko eliminujú.

Využitie:

 • dezinfekcia v chovateľských zariadeniach
  • chov hydiny
  • chov dobytka 
  • chov ošípaných
  • chov oviec
  • chov zajacov
 • spracovanie mäsa
  oblasť aplikácie  produkt 
 Úprava vodypitná voda 
 Chovateľské zariadenia podlahy, steny, stropy, odpady
kontajnery na prepravu a pitnú vody
zariadenia, stroje a nástroje
dezinfekcia vajec, hydiny, inkubátorov
dojacie zariadenia, dezinfekcia kravských vemien
pracovné odevy
 
 Bitúnky / skladovaniepodlahy, steny, stropy, odpady
rampy, čakárne
zariadenia na šklbanie a sťahovanie kôže
zariadenia, stroje, nástrojed
opravné zariadenia, triediace linky
skladovacie priestory, chladiarenské sklady
pracovné odevy
 
 Dopravaprepravné vozidlá, nákladné autárampy, kontajnery
dopravné zariadenia, filtre
 
 Chladiace zariadenia / klimatizačné systémy chladiace systémy, práčky vzduchu
zvlhčovače vzduchu, ventilačné šachty